www.ro-ua-md.net

VOLUNTARIAT R.MOLDOVA

VOLUNTARIAT R.MOLDOVA
http://www.voluntariat.md

http://amicel.cnpac.org.md

Report on the problem of child abuse_MOLDOVA.

Report on the problem of child abuse_MOLDOVA.
http://www.canee.net/bulgaria/research_on_the_problem_of_child_abuse_in_eastern_europe

SALESIANI IN MOLDOVA.

SALESIANI IN MOLDOVA.
http://www.donbosco.ro/contact/

http://www.cnpac.org.md

FUNDATIA "COPILUL"

FUNDATIA "COPILUL"
http://www.fundatiacopilul.md/

GRAZIE DI CUORE !

Seborga nel MONDO.

Seborga nel MONDO.
http://it.youtube.com/user/seborghino http://www.seborganelmondo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=1

VOLONTARIATO IN MOLDOVA.

VOLONTARIATO IN MOLDOVA.
Non e mai tardi ad iniziare a fare del bene. Aiutiamo i nostri bambini moldavi, sono il futuro del nostro paese....VIDEO DEL NOSTRO VIAGGIO: http://www.livestream.com/newchannel/popoutplayer?channel=seborgatv

NOMINA- "MESSAGERO DI PACE NEL MONDO"

NOMINA- "MESSAGERO DI PACE NEL MONDO"
SI RICEVE PIU' NEL DARE, CHE RICEVERE.

Namastè

Namastè
“Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene” http://www.namaste-adozioni.org/

http://irffmoldova.ning.com/

http://irffmoldova.ning.com/
http://volunteeracademy.blogspot.com/

Orphans of Moldova Moldovan residential system (orphanages) – information, news, key actors and ac

Orphans of Moldova Moldovan residential system (orphanages) – information, news, key actors and ac
http://orphansofmoldova.wordpress.com/

PRIETENII COPIILOR.

PRIETENII COPIILOR.
http://www.prieteniicopiilor.md/

giovedì 31 marzo 2011

MRC “Caritas Moldova” anunţă concurs de angajare pentru postul vacant de soră medicală în cadrul Proiectului „Centre Socio-medicale de îngrijiri la domiciliu”.

Până la data de 15.04.2011 vor fi depuse prin e-mail (secretariat@caritas.md şi/ sau director@caritas.md) următoarele documente:

• Un CV (care să conţină date despre experienţa de muncă anterioară);
• O scrisoare de intenţie care să demonstreze că deţineţi calităţile cerute în fişa postului; să explice de ce credeţi că sunteţi potrivit pentru job-ul ales; şi să includă salariul minim şi salariul optim pe care vi-l doriţi de pe urma îndeplinirii responsabilităţilor.
• 2 referinţe de la precedenţii angajatori

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Cerinţe:

1. studii medii complete de specialitate, soră medicală
2. cunoaşterea sectorului non-profit şi experienţa de lucru cu donatori străini (un avantaj)
3. experienţa anterioară de lucru în domeniul îngrijirilor la domiciliu (un avantaj)
4. studii medii complete de specialitate, soră medicală (în afară profilului pediatrie)
5. stagiu de lucru de specialitate (în afara profilului pediatrie)
6. cunoaşterea computerului (un avantaj)
7. cunoaşterea l. română şi rusă
8. capacitatea de a lucra atât în echipă cît şi individual
9. principii morale solide şi responsabilitate
10. permis de conducere (un avantaj)

Actele necesare:
- copia paşaportului/buletinului
- copia diplomei de studii medii
- copia carnetului de muncă
- copia actului de categorie (dacă se posedă un asemenea act)
- copia permisului de conducere

tel/ fax: 292949, 079954204 (coordonator)
293156 (secretariat)

mercoledì 23 marzo 2011

(Foto) Femeiuşca din inima lui Vlad Filat.


 Sursa imagine: gov.md
Se numeşte Marina Niconov şi a intrat în viaţa premierului Vlad Filat la începutul lunii martie, în timp ce oficialul moldovean a participat la un târg de mărţişoare confecţionate de către discipolii unui centru de plasament. Atunci, Marina „i-a căzut tronc la inimă” premierului, remarcându-se prin energia sa care l-a doborât pe Filat. În acea zi, Filat i-a făcut o invitaţie Marinei (discipolă a Centrului pentru copilărie, adolescenţă şi familie din Chişinău) să-i inspecteze cabinetul de premier. Tot atunci i-a promis Marinei că va veni la ziua ei de naştere (22 martie).
Marţi, premierul a fost la Marina. La Centrul pentru copilărie, adolescenţă şi familie. I-a adus un buchet de flori, multe cadouri şi un tort mare. Marina era atât de fericită încât mai pe toată durata aflării premierului la Centru l-a tot ţăcăit pe premier pe obraji cu săruturi. Au stat, alături de alţi discipoli ai Centrului, la masa de sărbătoare, iar Vlad Filat a fost atent cu Marina – a avut grijă, ca un adevărat gentilom, s-o servească cu sarmale şi salam.
„Femeiuşca din inima lui Filat” l-a rugat pe premier să le ofere în dar copiilor centrului un scrânciob, iar prim-ministrul nu a avut decât să promită că va realiza dorinţa Marinei în cel mai scurt timp.


martedì 15 marzo 2011

Misiunea Religioasă Catolică Caritas Moldova.
(www.caritas.md) înregistrată, în forma sa juridică actuală, la 10 mai 1995, este o organizaţie cu caracter umanitar şi de binefacere, care contribuie, prin activităţile sale, la eradicarea sărăciei şi instituirea unor sisteme sociale echitabile, promovând valorile toleranţei şi milei creştine. Caritas Moldova, creată la iniţiativa Episcopului de Chişinău, reprezintă nu altceva decât braţul milostiv al Bisericii, care vine să aline, să poarte de grijă, să îndrume, dar mai ales să facă dreptate şi să dăruie iubire. Menirea de a înfăptui acte caritabile nu este un fenomen nou în Biserică, care dintotdeauna a îndrumat să împărţim bunurile noastre cu cel lipsit. Astfel, prin intermediul Misiunii Caritas, Biserica Catolică din Republica Moldova a iniţiat numeroase proiecte chemate sa vină în întâmpinarea sărăciei şi a noilor fenomene legate de aceasta.
MRC Caritas Moldova este unul dintre cei 48 de membri ai Federaţiei Caritas Europa (CE) (www.caritas-europa.org) şi membru al Caritas Internationalis (CI) (www.caritas.org), o confederaţie globală care cuprinde 162 de organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme şi serviciu social, eforturile căreia sunt îndreptate spre construirea unei lumi mai bune, în special pentru persoanele defavorizate, indiferent de rasă, religie, vârstă, sex, ocupaţie sau apartenenţă politică. Fiind Membru cu drepturi depline a CE şi CI, Caritas Moldova împărtăşeşte aceleaşi valori spirituale şi religioase: nu este nimic mai sacru pe pământ decât bărbatul şi femeia, chipuri ale iubirii lui Dumnezeu; valori ale respectului demnităţii umane şi ale parteneriatului social interuman – pentru a contribui la conceperea unor soluţii şi programe pentru cei săraci şi vulnerabili.

Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt: persoanele în etate, cele abandonate, persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, persoane aflate in situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile.

Caritas-ul în Dieceza de Chişinău are următoarea structură:
Conducătorul suprem în persoana episcopului, ES Anton Coşa, este reprezentat de către Pr. Alfred Weiss, preşedinte în exerciţiu şi al Consiliului de Administrare.
Executivul este alcătuit din Biroul Naţional, compus din colaboratori laici, şi 11 Filiale – Caritas Parohiale, care sunt coordonate de către pr. Paroh în calitate de Director şi un Coordonatori laic.

În decursul întregii sale perioade de activitate, proiectele Caritas Moldova au fost axate pe aşa domenii prioritare cum sunt:

I. Asistenţa Socială şi Medicală;
II. Programe educaţionale;
III. Dezvoltare comunitară şi a infrastructurii sociale;
IV. Intervenţii în cazul calamităţilor naturale;
V. Ajutor umanitar

La modul practic implementarea acestor proiecte s-a reflectat prin: deschiderea sau susţinerea Grădiniţelor de copii, întreţinerea Cantinelor sociale, înfiinţarea Centrelor de zi pentru copii, bătrâni şi persoane fără adăpost, acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu, dotarea spitalelor cu echipament medical şi para-medical, burse pentru studenţi, acordarea ajutoarelor umanitare şi medicamentelor persoanelor nevoiaşe, reparaţia orfelinatelor şi altor clădiri cu menire socială, program de prevenire a migraţiei ilegale, etc.
Începând cu mai 2003 Caritas Moldova a fost reorganizată administrativ, fiind introdus un nou organ - Consiliul de Administraţie, compus din 5 persoane (trei preoţi şi doi experţi laici) care se reunesc lunar pentru discutarea problemelor strategice. Prin ordinul Episcopului din iunie 2008 a fost numită componenţa Consiliului pentru 2008-2012, şi care include următorii membri - Pr. Alfred Weiss, Pr. Klaus Kniffki, Pr. Piotr Kuszman, Dra Elena Ajder (Episcopie), Dl Ilie Zabica (Regina Pacis).
În mai 2005 Caritas Moldova a sărbătorit 10 ani de activitate, jubileu de care s-au bucurat colaboratorii, beneficiarii, donatorii şi prietenii organizaţiei. O prezenţă specială în cadrul acestor celebrări a fost Em. Sa Card. Cristoph Schonborn din Vienna.

Din cadrul proiectelor realizate de Caritas în ultima perioadă pot fi menţionate următoarele :
1. Home Care Chişinău Bălţi şi Edineţ. Prin cele trei departamente (medical, educaţional, lobby şi advocacy) proiectul dat a reuşit să asigure pentru numeroşi beneficiari o gamă întreagă de îngrijiri la domiciliu: servicii sociale, medicale şi de instruire.
2. Consultanţa oftalmologică de care au beneficiat 108 copii rămaşi fără tutela părintească din cadrul Şcolii auxiliare din s. Vîsoca, r-ul Soroca.
3. Centrele Medico-sociale din Bender, Chişinău, Grigorăuca, Stîrcea, Stăuceni şi Tiraspol. Scopul de bază al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi sporirea accesului persoanelor defavorizate la ajutorul medical primar.
4. Farmacia - proiect care se desfăşoară pentru ajutorarea persoanelor nevoiaşe cu medicamente necesare.
5. Echipament şi produse alimentare pentru Spitalul de Tuberculoză din Chişinău.
6. Susţinerea Centrelor de zi pentru copii din familii vulnerabile din Bălţi, Tiraspol şi Rîbniţa, dar şi a grădiniţelor din s. Stîrcea, Glodeni, s. Creţoaia, Anenii Noi şi s. Slobozia Raşcov, Camenca.
7. Căminul de noapte pentru persoanele fără adăpost „Sfîntul Ştefan” din com. Stăuceni care permite reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost, ameliorarea stării lor de sănătate fizică şi morală.
8. Renovări la Gimnaziul-internat din s. Napadova, Floreşti, Şcoala auxiliară din s. Vîsoca, Soroca, la sala sportivă a şcolii din s. Slobozia Raşcov, Camenca, la sistemul de ventilare la Spitalul de Tuberculoză din Chişinău, la clădirea Centrului de zi pentru bătrâni din Rîbniţa, la atelierul de meserii din Şcoala auxiliară s. Popeasca, Ştefan Vodă.
9. Susţinerea Cantinelor sociale pentru a asista persoanele vulnerabile prin oferirea unui prânz gratuit.
10. Oferirea sprijinului victimelor inundaţiilor din luna iulie.

În 2008 este elaborat noul Plan Strategic 2008-2010 care stabileşte drept obiective principale:
I. Consolidarea reţelei Caritas prin intermediul promovării guvernării competente şi echilibrate
II. Asigurarea accesului beneficiarilor la îngrijirea sănătăţii, siguranţă şi informaţie
III. Construirea unui viitor mai bun pentru copii şi tineri prin oferirea instruirii educaţionale, susţinerii spirituale, morale, materiale, profesionale şi a reintegrării în societate a tuturor categoriilor de copii care se confruntă cu sărăcia
IV. Contribuirea la reducerea numărului de copii fără adăpost şi a delicvenţei juvenile şi reintegrarea în familie
V. Dezvoltarea unui mediu de trai mai bun în regiunile urbane, dar mai ales cele rurale
VI. Stabilirea şi dezvoltarea mecanismelor de pregătire pentru dezastre


Filiale Caritas: 

 • Caritas Bălţi
  Adresa: str. Komarov 8
  MD-3100, mun. Balti;
  tel. /fax: +373/231/ 20336
  Director: Pr. Jacek Puć
  Coordonator: Ala Sobesceanscaia 

 • Caritas Bender Adresa: str. Komunisticeskaia 190,
  MD-3200, or. Bender (Tighina)
  tel. +373/552/29466
  Director: Pr. Wladyslaw Jadowski
  Coordonator: Vera Savici
  w.jadowski@interia.pl 

 • Caritas Chişinău
  Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 85,
  MD-2012, or. Chişinău,
  tel: +373 /22 /296190
  Responsabil: Pr. Mihai Balan
  Coordonator: Tatiana Presneacova
  providentadivina@starnet.md

 • Caritas Creţoaia
  Adresa: s. Creţoaia, r-ul Anenii Noi,
  tel: 373/265/63213
  Director: Pr. Andrei Dăscălaşu
  Coordonator: Nina Balan 
  dandrei2002@hotmail.com

 • Caritas Grigorăuca
  Adresa: str. Comsomolului 4
  MD-6225, s. Grigorăuca, r-ul Sîngerei;
  tel./fax: +373/262/51499
  Director: Pr. Daniel Medveş
  daniel30@hotmail.com

 • Caritas Raşcov
  Adresa: s. Raşcov, r-ul Camenca
  tel/fax: +373/216/67585
  Director: Pr. Marcin Januś
  Coordonator: Ludmila Puşcaş
  janus_marcin@yahoo.com


 • Caritas Rîbniţa Adresa: str. Pugaciov 22A,
  MD-5501, or. Rîbniţa
  tel: +373/555/41920
  Director: Pr. Tadeusz Magierowski
  Coordonator: Anna Oleinic
  st.iosif@idknet.com 

 • Caritas Slobozia Raşcov
  Adresa: s. Slobozia Raşcov, r-ul Camenca
  tel: +373/216/43293;
  Director: Pr. Dmitrii Zelinschii
  Coordonator: Oxana Oleinic
  dimascj@yahoo.com

 • Caritas Stăuceni
  Adresa: str. Livezilor 25,
  com. Stăuceni, mun. Chisinau
  tel: +373/22/327177
  Director: Pr. Klaus Kniffki
  Coordonator: Nicolae Palii
  kniffkisvd@yahoo.de

 • Caritas Stîrcea
  Adresa: s. Stîrcea , r-ul Glodeni.;
  tel: +373/249/25667
  Director: Pr. Ioan Blaj
  Coordonator: Efimia Boguţcaia
  nicublaj@hotmail.com 

 • Caritas Tiraspol
  Adresa: str. Dubinin 21,
  MD-3300, or. Tiraspol,
  tel. +373/533/56609
  Director: Pr. Piotr Kuszman
  Coordonator: Naşco Vera
  piotr@idknet.com 

Fundatia Don Bosco

Salezienii lui don Bosco (SDB), formează o comunitate de botezaţi care, ascultători vocii Spiritului, intenţionează să realizeze, într-o formă specifică de viaţă religioasă, proiectul apostolic al fondatorului don Bosco: să fiu în Biserică semne şi purtători ai iubirii lui Dumnezeu pentru tineri, în special pentru cei mai săraci. Societatea e compusă din clerici şi laici care îşi trăiesc vocaţia completându-se în mod fratern. Salezienii sunt evanghelizatorii tinerilor, în special ai celor mai săraci. Sunt in jurul de 16.000 si prezenţi în 128 de Ţări. Exista o ramura feminina cu circa 15.000 de călugăriţe.

 ACTIVITĂŢI

educative: oratorii şi centre pentru tineri, şcoli, licee, universităţi şi centre profesionale, internate şi case pentru tineri cu probleme, centre de cateheză şi de pastorală. Tinerii sunt destinatarii privilegiaţi ai muncii salezienilor. evanghelizatoare: parohiile încredinţate salezienilor sunt în jur de 1000. Congregatia s-a născut de la o oră de Catehism şi îşi însuşeşte "noua evanghelizare a lumii moderne". misionare: salezienii care lucrează în misiuni sunt aproape 3000 şi sunt răspândiţi pe toate continentele globului.

DATE SEMNIFICATIVE

Pe data de 8 decembrie 1859, fondatorul don Giovanni Bosco (avea 44 de ani), întemeiază la Torino - Congregaţia Salesiană, sub numele de "Societatea Religioasă a Sfântului Francisc de Sales"

E-mail: chisinau@salesianinordest.it
Situl: www.donbosco.ro

CENTRUL SOCIAL-PASTORAL „Casa Providenţei

 

La 11 octombrie 2002, în solemnitatea Sfintei Fecioare Maria, Maica Bunului Sfat – patroana eparhiei, a avut loc deschiderea oficială şi sfinţirea de către episcopul Anton Coşa a Centrului Social-Pastoral din Chişinău. În cadrul ceremoniei oficiale au luat parte membrii Guvernului Republicii Moldova, ambasadori şi reprezentanţi ai ambasadelor acreditate în ţara noastră, delegaţia din eparhia Lecce (Italia), reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe, preoţi şi credincioşi din Dieceza de Chişinău. Au fost invitaţi, de asemenea, în calitate de oaspeţi, reprezentanţi ai administraţiei municipale şi constructorii Centrului.
În legătură cu deschiderea centrului au fost primite adresări de felicitare din partea Sfântului Părinte Papa Ioan Paul II, a episcopului Camillo Ruini (Conferinţa Episcopală Italiană), a arhiepiscopului Cosmo Francesco Ruppi (Lecce, Italia).
Centrul Social-Pastoral din Chişinău constituie un complex de infrastructură pentru ajutorarea bătrânilor, a persoanelor bolnave dar şi în slujba  tinerilor.
Centrul social se află în partea de vest a Chişinăului în sectorul Buicani pe str. Muşatinilor nr. 1, pe un teren de 1,1 ha. Clădirea ocupă un spaţiu de 600m². Centrul social include 4 mari proiecte:
- centru medical – 480 m²,
- cantina „Caritas” – 726 m²,
- centru de zi – 1200 m²,
- centru pastoral – 600 m².
Având în vedere aceste proiecte capacitatea centrului este de 80-85 persoane zilnic pentru odihnă şi 80-85 persoane zilnic pentru petrecerea timpului liber. Tot aici beneficiarii au posibilitatea să se trateze, întrucât centrul dispune de aparataj medical şi oferă servicii de fizioterapie, inhalaţie, hidroterapie, ultrasonografie, stomatologie şi cardiologie.
În acelaşi timp vizitând centrul oamenii au posibilitatea să se odihnească pe terenul de sport sau în parc, ori în faţa televizorului, computerului, să citească reviste. Centrul este dotat cu încăperi pentru petrecerea timpului liber pentru vârstnici şi tineri. La etajul 2 este centru de zi care dispune de săli pentru:
- studii,
- odihnă,
- bibliotecă,
- întruniri,
- instalaţii sanitare
În capela centrului, cu spaţiul total de 90 m² cuprinzând sacristia şi balconul pentru cor, de două ori pe săptămână se celebrează Sf. Liturghie, iar în restul zilelor – Liturghia Cuvântului, rugăciunile Rozariului.
Centrul medical (480 mp) dispune de cabinete medicale şi de proceduri: de fizioterapie, cardiologie, stomatologie, diagnosticare ultrasonoră şi hidroterapie.
Staţionarul de zi în Centru presupune tratamentul, odihna pe parcursul zilei a persoanelor în etate, precum şi petrecerea timpului liber a tinerilor. La etajul 2 se află (1200 mp) încăperi pentru odihnă, distracţie, cabinete didactice, biblioteca, sala festivă.
Centrul pastoral are o sală proprie pentru activităţi. O sală polivalentă de 95 м² se află la mansarda centrului, care va putea fi utilizată pentru diferitele activităţi ale tinerilor.
În ziua deschiderii Centrului cantina de binefacere a primit primii săi vizitatori.
Proiectul Caritas-ului „Cantina” asigură bătrânii şi persoanele nevoiaşe (100 pers.), inclusiv pe cei îndreptaţi de către serviciile sociale municipale cu o masă pe zi în ospătăria centrului.
Pentru aceasta proiectul prevede încăperi pentru păstrarea şi prelucrarea produselor alimentare şi pentru pregătirea mâncării
În perspectivă se prevede sădirea unui parc şi construcţia unui teren sportiv.
Corelând  în mod util activitatea tuturor proiectelor sperăm că centrul social nu numai că va completa timpul liber al oamenilor, dar venind aici dimineaţă, ei vor pleca seara mai odihniţi şi mai sănătoşi.

FUNDAŢIA „REGINA PACIS”.

Fundaţia „Regina Pacis”, cu sediul la San Foca di Melendugno (Lecce) şi cu structuri şi în Republica Moldova, operează din 1997 pentru primirea şi integrarea imigranţilor pe teritoriul Italiei (prin intermediul proiectelor de angajare în câmpul muncii, căutare de locuinţe, încadrare a minorilor în procesul de învăţământ etc.) şi conduce programe de protecţie socială pentru tinere victime ale traficului în scopul exploatării sexuale şi activităţi de cooperare întru dezvoltarea ţărilor de provenienţă ale femeilor traficate.
Apărută pentru a înfrunta numeroasele emergenţe ale imigraţiei, printr-o cooperare operativă între comunitatea creştină din Lecce şi instituţiile publice, Fundaţia „Regina Pacis” depinde şi are responsabilitate directă faţă de Episcopia de Lecce. Calitatea serviciilor prestate a făcut Fundaţia referinţa privilegiată a serviciilor de securitate, a organismelor publice, a serviciilor socio-sanitare, a instituţiilor şi autorităţilor care operează în domeniul imigraţiei.
Centru polifuncţional pentru imigraţie de la 1 ianuarie 2005operează ca structura de primire pentru imigranţii de provenienţă diferită, atât legali cât şi ilegali, cărora le oferă asistenţă şi sprijin în cadrul măsurilor legislative. În particular, Fundaţia conduce programe de asistenţă, tutelă şi protecţie socială pentru femei victime ale traficului în scopul exploatării sexuale, prin intermediul unor proiecte speciale în Italia şi Moldova în scopul oferirii asistenţei materiale şi psihologice, angajării în câmpul muncii şi facilitării la reintegrarea în grupurile sociale de provenienţă ale femeilor care decid să se reîntoarcă în patrie. În acest scop Fundaţia „Regina Pacis” oferă structuri logistice, servicii sociale, asistenţă medicală, sprijin psihologic, servicii educaţionale şi recreative, care o semnalează în Europa drept model pentru primire şi asistenţă, calitate a serviciilor şi relaţiilor umane, ordine, securitate, protecţia persoanei.
Pe lângă sprijinul acordat femeilor traficate, Fundaţia „Regina Pacis” contribuie la reintegrarea socială a copiilor străzii prin oferirea unui loc de trai, a unei alimentaţii normale, a serviciilor medicale, psihologice şi spirituale. Actualmente de astfel de servicii beneficiază 15 copii din familii social vulnerabile.
http://forum.catolicmold.md/

str. Mit. Dosoftei 85
MD-2012, Chişinău
tel: 00 373 22.34.70
fax : 00 373 22.52.10
e-mail:episcopia@starnet.md
 ----------------------------------
www.vatican.va
www.catholica.ro
www.ercis.ro
www.arcb.ro

MRC "Caritas Moldova" angajează Jurist/Responsabil Resurse Umane.

MRC “Caritas Moldova” angajează Jurist/ Responsabil Resurse Umane .

Până la data de 20 martie 2011 vor fi depuse prin e-mail (director@caritas.md) sau fax 29 31 49 următoarele documente:
• Un CV (care să conţină date despre experienţa de muncă anterioară);
• O scrisoare de intenţie care să demonstreze că deţineţi calităţile cerute în fişa postului; să explice de ce credeţi că sunteţi potrivit pentru job-ul ales; şi să includă salariul minim şi salariul optim pe care vi-l doriţi de pe urma îndeplinirii responsabilităţilor.
• 2 referinţe de la precedenţii angajatori
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. Vă rugăm nu contactaţi telefonic.
Cerinţe:
• studii superioare relevante,
• cunoaşterea legislaţiei muncii, normelor contractuale, sociale, etc.
• experienţa anterioară,
• cunoaşterea sectorului non-profit,
• cunoaşterea computerului,
• cunoaşterea limbilor română şi rusă,
• disponibilitatea de a vizita filialele teritoriale,
• capacitatea de a lucra atât în echipă cît şi individual,
• creativitate şi inovaţie, principii morale solide, autocontrol, fermitate şi perseverenţă
• cunoaşterea limbii engleze şi permisul de conducere constituie un avantaj
Responsabilităţi
- perfectarea de contracte/ regulamente/ norme interne varie
- evidenţa cadrelor
Informaţii suplimentare www.caritas.org ; www.caritas.md ; www.catolicmold.md

domenica 13 marzo 2011

Moldova: un sogno da esaudire.

Un detto di Moliere ci insegna che il ballo nobilita l’animo e rende più bello il corpo.

Il ballo è anche una forma distinta di comunicazione, che comporta grazia e spontaneità. Attraverso il ballo si puo’ vivere la gioia di un successo ed esprimere sentimenti e desideri. Attraverso il ballo abbiamo potuto apprezzare il talento di una nostra beneficiaria dell’internat No.3, che ci ha sorprese piacevolmente durante una festa alla quale siamo state invitate. Il suo nome è Caterina*. È una splendida bambina dagli occhi azzurri, con un fisico atletico, è socievole ed energica.
La sua storia assomiglia molto alle altre storie dei bambini che seguiamo nell’ambito dell’istituto e che, in un certo modo, ci siamo abituati a sentire: un padre violento, troppo occupato per prendersi cura dei propri figli ed una madre disperata che, alla fine decide di affidare i bambini ai parenti ed andare all’estero in cerca di lavoro, sperando ad una vita migliore da costruire con il ricavato, al ritorno.
A causa delle mancate risorse economiche, dopo la partenza della madre, i parenti hanno istituzionalizzato Caterina e sua sorella all’internat No.3.
Durante gli anni di permanenza in istituto, le bambine sono state iscritte a scuola, hanno frequentato i corsi extra-scolastici e, grazie ai loro numerosi talenti, si sono conquistate la simpatia degli insegnanti e dei colleghi.
Quando abbiamo iniziato a lavorare con il loro caso, la madre delle bambine era appena tornata nel paese e siccome era in cerca di lavoro, le abbiamo proposto il nostro sostegno, valutando anche la possibilità di reintegrare le bambine in famiglia.
Ora le due sorelle sono tornate in famiglia e nonostante frequentino la scuola presso l’istituto, la sera vanno a casa.
Entrambe le bambine sono molto assidue nello studio, responsabili e diligenti, ma per garantire loro un migliore inserimento nella società, la madre ci ha chiesto il supporto per poter iscrivere Caterina ai corsi di danza presso un noto collettivo del paese. Abbiamo saputo infatti, che la bambina non si perde nemmeno una trasmissione televisiva con i concorsi nazionali ed internazionali ai quali partecipa il suo collettivo di cuore.
Pochi bambini nascono con un talento come è quello di Caterina e sarebbe un peccato non dare a questa ragazza la possibilità di svilupparsi e di crescere serena, realizzando il suo desiderio. Sappiamo che le risorse economiche, ci costringono a seguire altre priorità, ma consideriamo che nulla sia più importante che il futuro di un bambino, perciò intendiamo rimanere vicini a Caterina e alla sua famiglia aiutandoli ad esaudire questo sogno.
* utilizziamo un nome di fantasia per garantire la privacy della minore
http://www.aibi.it/ita/moldova-un-sogno-da-esaudire/

giovedì 10 marzo 2011

SVE in Moldavia. PDF Stampa E-mail

L’associazione Giovani per l'Europa di Nicotera (VV), www.giovaniperleuropa.orgwww.giovaniperleuropa.org, propone i seguenti  progetti SVE, tutti con destinazione Repubblica di Moldavia e con scadenza 16 marzo 2011:
   •    Ambito: sociale- bambini
   •    Ambito: consapevolezza europea; minoranze      •    Ambito: sociale- bambini<br />          •    Ambito: consapevolezza europea; minoranze

Le descrizioni e le modalità di candidatura sono nel link indicato per gli ambiti.

http://www.spazioinformazione.org/estero/volontariato-ue/sve-in-moldavia.html