www.ro-ua-md.net

VOLUNTARIAT R.MOLDOVA

VOLUNTARIAT R.MOLDOVA
http://www.voluntariat.md

http://amicel.cnpac.org.md

Report on the problem of child abuse_MOLDOVA.

Report on the problem of child abuse_MOLDOVA.
http://www.canee.net/bulgaria/research_on_the_problem_of_child_abuse_in_eastern_europe

SALESIANI IN MOLDOVA.

SALESIANI IN MOLDOVA.
http://www.donbosco.ro/contact/

http://www.cnpac.org.md

FUNDATIA "COPILUL"

FUNDATIA "COPILUL"
http://www.fundatiacopilul.md/

GRAZIE DI CUORE !

Seborga nel MONDO.

Seborga nel MONDO.
http://it.youtube.com/user/seborghino http://www.seborganelmondo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=1

VOLONTARIATO IN MOLDOVA.

VOLONTARIATO IN MOLDOVA.
Non e mai tardi ad iniziare a fare del bene. Aiutiamo i nostri bambini moldavi, sono il futuro del nostro paese....VIDEO DEL NOSTRO VIAGGIO: http://www.livestream.com/newchannel/popoutplayer?channel=seborgatv

NOMINA- "MESSAGERO DI PACE NEL MONDO"

NOMINA- "MESSAGERO DI PACE NEL MONDO"
SI RICEVE PIU' NEL DARE, CHE RICEVERE.

Namastè

Namastè
“Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene” http://www.namaste-adozioni.org/

http://irffmoldova.ning.com/

http://irffmoldova.ning.com/
http://volunteeracademy.blogspot.com/

Orphans of Moldova Moldovan residential system (orphanages) – information, news, key actors and ac

Orphans of Moldova Moldovan residential system (orphanages) – information, news, key actors and ac
http://orphansofmoldova.wordpress.com/

PRIETENII COPIILOR.

PRIETENII COPIILOR.
http://www.prieteniicopiilor.md/

lunedì 8 agosto 2011


La data de 25 mai 2011 a avut loc lansarea oficială a proiectului „Abordarea  Efectelor Negative ale Migraţiei asupra Minorilor şi Familiilor Rămase în Ţară”, finanţat de Comisia Europeană. Proiectul este co-finanţat şi implementat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei - Direcţia Generală pentru Imigrări, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova - Direcţia protecţie a familiei şi drepturilor copilului şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova. read more...
La conferinţa de lansare, găzduită de cei trei parteneri de implementare, au participat peste 70 de invitaţi, reprezentanţi ai Ambasadelor statelor membre ale UE, ai Guvernului, ONGurilor active în domeniu şi ai mass-mediei. Evenimentul a fost deschis de Dl Sergiu Sainciuc, Viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi dna Germana Viglietta, Şeful Unităţii de Afaceri Internaţionale – Director General pentru Imigrări - Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, după care au urmat discursurile E.S. Dlui Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, E.S. Dlui Stefano De Leo, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, şi Dnei Irina Todorova, Coordonator Program Prevenire şi Protecţie al Misiunii OIM în Moldova.
Dl Sainciuc a prezidat prima parte a conferinţei, iar Dna Vorica Dumbrăveanu, Şeful Direcţiei protecţie a familiei şi drepturilor copilului a Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova a preluat partea a doua a evenimentului.
În discursul său Dl Sainciuc a scos în evidenţă importanţa parteneriatului, în special a parteneriatului cu ţările gazdă a migranţilor moldoveni, pentru abordarea eficientă a efectelor sociale negative ale migraţiei. Astfel, dl Sainciuc a salutat lansarea noului proiect ca un exemplu reuşit al unui astfel de parteneriat şi al unei abordări complexe şi multilaterale care asigură angajamentul MMPSF în implementarea cu succes a proiectului.
Pe altă parte, Dna Viglietta a subliniat evoluţiile şi realizările recente în cadrul parteneriatului Moldova-Italia, în special în domeniul migraţiei de muncă şi al acordurilor bilaterale. Dna Viglietta şi-a exprimat suportul pentru iniţiativa de proiect, subliniind că unicitatea şi rezultatele scontate ale acestuia vor aduce o contribuţie importantă atît la nivel de societate cît şi la cel al politicilor oficiale din Moldova şi Italia, precum şi va stabili calea spre o colaborare mai strînsă şi va servi ca practică pozitivă pentru alte ţări de destinaţie pentru migranţii moldoveni. E.S. Dl Stefano De Leo a asigurat partenerii de proiect de faptul că Ambasada Italiei în Moldova va fi oferi tot suportul necesar pentru fortificarea parteneriatului dintre autorităţile Moldovei şi cele ale Italiei întru facilitarea implementării eficiente a proiectului. 

Dirk Schuebel a oferit o apreciere înaltă a eforturilor partenerilor de implementare şi a dorinţei ambelor Guverne, a Moldovei şi a Italiei, de a aborda consecinţele migraţiei în masă, accentuînd importanţa şi contribuţia scontată a noului proiect pentru realizarea obiectivelor trasate de către Parteneriatul de Mobilitate dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Dl. Schuebel a prezentat contextul în care a fost elaborat proiectul şi rolul acestuia în cadrul asistenţei oferite de UE Republicii Moldova.
Activităţile proiectului abordează necesităţile copiilor, tinerilor şi familiilor social vulnerabile din Moldova, rămase fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, dar şi migranţii moldoveni cu reşedinţa în Italia, prin modernizarea sistemului informaţional a Guvernului Moldovei Republicii Moldova cu privire la protecţia copilului, schimbul de experienţă şi oferirea asistenţei italiene centrelor socio-educaţionale moldoveneşti destinate copiilor lăsaţi fără îngrijire, Promovarea oportunităţilor de angajare pentru tinerii din Moldova, prin cursuri de instruire profesională şi suport în iniţierea afacerilor; organizarea campaniilor de sensibilizare cu privire la efectele negative a migraţiei asupra legăturilor familiale în Italia; şi oferirea protecţiei şi asistenţei directe copiilor şi familiilor rămase în ţară.
Toate activităţile proiectului vor for coordinate în comun prin instituirea unui Comitet Tehnic Inter-Instituţional, constituit din cei trei parteneri de implementare, precum şi Asociaţia Municipalităţilor Italiene (A.N.C.I.) şi asociaţii proiectului: “Assomoldave” – Asociaţia Diasporei Moldovenilor din Italia şi “A.M.I.C.I.” – Asociaţia Moldo-Italiană pentru cooperare şi integrare.

„Acest parteneriat va consolida legătura dintre părinţii care stau în Italia şi copiii rămaşi în Moldova”, a menţionat Dna Irina Todorova. „Prin stabilirea acestei legături şi identificarea necesităţilor cu care se confruntă aceste persoane, va fi posibilă oferirea protecţiei şi asistenţei cuvenite atît copiilor şi familiilor rămase în ţară cît şi părinţilor migranţi în Italia, prin intervenţii directe ale proiectului.
Această iniţiativa este rezultatul unui parteneriat strîns dintre Guvernul Italiei şi Republicii Moldova atît la nivel bilateral, cît şi în cadrul Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova, care are drept scop gestionarea mai bună a fluxurilor migraţionale.

Nessun commento:

Posta un commento