www.ro-ua-md.net

VOLUNTARIAT R.MOLDOVA

VOLUNTARIAT R.MOLDOVA
http://www.voluntariat.md

http://amicel.cnpac.org.md

Report on the problem of child abuse_MOLDOVA.

Report on the problem of child abuse_MOLDOVA.
http://www.canee.net/bulgaria/research_on_the_problem_of_child_abuse_in_eastern_europe

SALESIANI IN MOLDOVA.

SALESIANI IN MOLDOVA.
http://www.donbosco.ro/contact/

http://www.cnpac.org.md

FUNDATIA "COPILUL"

FUNDATIA "COPILUL"
http://www.fundatiacopilul.md/

GRAZIE DI CUORE !

Seborga nel MONDO.

Seborga nel MONDO.
http://it.youtube.com/user/seborghino http://www.seborganelmondo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=1

VOLONTARIATO IN MOLDOVA.

VOLONTARIATO IN MOLDOVA.
Non e mai tardi ad iniziare a fare del bene. Aiutiamo i nostri bambini moldavi, sono il futuro del nostro paese....VIDEO DEL NOSTRO VIAGGIO: http://www.livestream.com/newchannel/popoutplayer?channel=seborgatv

NOMINA- "MESSAGERO DI PACE NEL MONDO"

NOMINA- "MESSAGERO DI PACE NEL MONDO"
SI RICEVE PIU' NEL DARE, CHE RICEVERE.

Namastè

Namastè
“Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene” http://www.namaste-adozioni.org/

http://irffmoldova.ning.com/

http://irffmoldova.ning.com/
http://volunteeracademy.blogspot.com/

Orphans of Moldova Moldovan residential system (orphanages) – information, news, key actors and ac

Orphans of Moldova Moldovan residential system (orphanages) – information, news, key actors and ac
http://orphansofmoldova.wordpress.com/

PRIETENII COPIILOR.

PRIETENII COPIILOR.
http://www.prieteniicopiilor.md/

mercoledì 8 giugno 2011

 
Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent pe probleme juridice  în cadrul Secretariatului Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea durabilităţii şi eficienţei activităţii Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Responsabilităţi generale:
Asistentul pe probleme juridice va contribui la activitatea Secretariatului Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane ( în continuare - CN). În calitate de membru al Secretariatului, asistentul va activa în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Secretariatului CN şi va contribui la asigurarea durabilităţii şi eficienţei activităţilor CN şi la implementarea deciziilor CN. Asistentul va participa la procesul de elaborare, implementare şi evaluare a iniţiativelor anti-trafic, în special în domeniul de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, la nivel local şi naţional şi va raporta direct Secretarului Comitetului Naţionale, prezidat de Vice Prim Ministru.

Responsabilităţi de bază:
-          Pregătirea şedinţelor Comitetului Naţionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a grupurilor de lucru în cadrul Secretariatului (înaintează propuneri şi elaborează Agenda şi Calendarul şedinţelor CN, pregăteşte materiale, elaborează Procese Verbale ale şedinţelor, informează membrii comunităţii anti-trafic despre deciziile şedinţelor CN şi ale Secretariatului).
-          Facilitarea procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a Planului Naţional de prevenire şi combatere traficului de fiinţe umane (Participă la dezvoltarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare), asigurând transparenţa implementării PNA.
-          Facilitarea dialogului între organizaţiile internaţionale, ONG-uri şi alte instituţii active în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane şi alte domenii relevante în vederea implementării PNA.
-          Asistarea Secretarului la planificarea şi organizarea întrunirilor între CN şi comunitatea anti-trafic.
-          Facilitarea comunicării şi a fluxului de informaţie dintre membrii Comitetului Naţional şi membrii Comisiilor Teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
-          Menţinerea coordonării activităţilor între autorităţi publice centrale de resort în domeniul anti-trafic, direcţii, comisii teritoriale anti-trafic, organizaţii ale societăţii civile şi cele internaţionale în scopul implementării PNA.
-          Oferirea asistenţei în domeniul de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane comisiilor teritoriale anti-trafic şi monitorizarea participării acestora la implementarea Planului Naţional Anti-trafic la nivel local.
-         Proiectarea rapoartelor de evaluare a Planului naţional de acţiuni anti-trafic şi asigurarea accesului public la informaţia expusă pe baza implementării PNA.
-          Oferirea informaţiei despre activitatea de anti-trafic delegaţiilor ce vizitează Moldova şi/sau care reprezintă Moldova peste hotare.
-          Facilitarea traducerilor în caz de necesitate, inclusiv aranjarea sau asigurarea traducerii verbale şi scrise.
-          Desfăşurarea altor activităţi conform Regulamentului Secretariatului şi/sau indicaţiilor CN.

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază -

-          Studii universitare (preferabil Drept alte domenii relevante).
-          Experienţă de cel puţin doi ani de activitate în sfera jurisprudenţei, socială, drepturilor omului.
-          Experienţă anterioară de lucru în, şi/sau sau cooperare strânsă cu, instituţii de stat, ONG-uri şi organizaţii internaţionale.
-          Cunoştinţe în domeniul anti-trafic.
-          Experienţă în elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor va fi considerată un avantaj.
-          Experienţă în elaborarea actelor normative, regulamentelor, scrisorilor oficiale etc. va fi considerată un avantaj.
-          Cunoaşterea limbii române, engleze şi ruse scris şi oral.
-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, SPSS,  Internet.
Profilul candidatului: spirit de echipă, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, prezentare, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

Curriculum vitae;
Scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină);
Scrisoare de referinţă;
*Atât femeile cât şi bărbaţii sunt încurajaţi să aplice*

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs - 22 iunie 2011
La adresa de e-mail - luminita.ganenco@gov.md cu titlul „ Aplicaţie pentru postul de asistent pe probleme juridice al CNCTFU" sau pe adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 505

Persoana de contact - Ganenco Luminiţa
Telefon - 250454

Pentru detalii accesati http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=282&id=967

Nessun commento:

Posta un commento